Dobry adwokat – sprawy rodzinne, rozwód- Kielce

Sprawa o rozwód jest prowadzona wyłącznie w postępowaniu sądowym. O orzeczenie rozwodu można wnosić, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy, sąd dokona rozstrzygnięcia w zakresie:

  • ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżonków, natomiast odstąpi od jej wykazania w przypadku gdy strony postępowania zgłoszą zgodne żądanie w powództwie bez orzekania o winie;
  • ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron (rodziców);
  • ustalenia władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron (ewentualny postulat o ograniczeniu władzy rodzicielskiej);
  • ustalenia kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem;
  • ustalenia wysokości i terminu zapłaty alimentów na dziecko, w tym wskazania małżonka/strony, która będzie zobowiązana do jej zapłaty;
  • ustalenia wysokości alimentów na małżonka,
  • ustalenia podziału mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania małżonków po rozwodzie względnie jego przyznania na rzecz jednej ze stron;
  • wydania wyroku o eksmisji małżonka, w przypadku jego nagannego postępowania, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie;
  • ustalenia podziału majątku wspólnego w przypadku gdy jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym.

Z uwagi na fakt, iż sprawy z zakresu postępowań rodzinnych stanowią o szczególnym charakterze, w obsłudze ze strony adwokata wymagane jest zachowanie należytej staranności pod względem formalnej znajomości przepisów prawa, właściwego doświadczenia procesowego, jak również zaangażowanego podejścia do sprawy rozwodu.

adwokat rozwód kielce

Adwokat  – rozwody Kielce

Dobry kontakt z adwokatem działającym w imieniu klienta oraz realne uzyskanie oczekiwanego rezultatu w procesie, stanowić będzie o skuteczności  prowadzonych spraw rozwodowych.

Koniecznym uznaje się za fakt ścisłej współpracy po stronie adwokat – Klient na każdym etapie prowadzonego postępowania, począwszy od przygotowania pozwu o rozwód czy odpowiedzi  na pozew drugiej strony, poprzez przygotowanie Klienta na okoliczność wystąpień przed sądem, co w konsekwencji  pozwoli na prawidłowe zakończenie etapu postępowania.