Obsługa prawna firm, prawnik dla firm – Kielce

Prowadzenie firmy ściśle związane jest z podejmowaniem działań prawnych. Potrzeba prowadzenia biznesu na najwyższym poziomie oraz wzrastająca świadomość prawna stanowi przyczynę do nawiązywania wspłpracy i konsultacji decyzji biznesowych przedsiębiorców z doświadczonymi prawnikami. Zatem kiedy warto skorzystać ze wsparcia prawnika? Co obejmuje pomoc prawna w zakresie obsługi prawnej firm świadczonej przez kancelarię? O tym w dalszej części.

Kiedy udać się po poradę prawną?

To kiedy należy udać się po poradę i skonsultować swoje decyzje z prawnikiem zależy od przedsiębiorcy i nie ma na to jednej, właściwej odpowiedzi. Tytułem przykładu, zachodni przedsiębiorcy konsultują znakomitą większość, jeśli nie wysztskie swoje decyzje biznesowe ze swoim prawnikiem chcąc uniknąć popełnienia błędu i ryzyka jakie niesie niewłaściwe działanie. W Polsce korzystanie z pomocy prawnej przy prowadzeniu buznesu jeszcze nie jest tak rozwinięte, niemniej jednak świadomość prawna przedsiębiorców wzrasta, co wiąże się z tym, że coraz chętniej zwracają się o pomoc do profesjonalistów.

Celem zakreślenia przybliżonych ram czasowych i okolicznościowych w których pomoc prawnika byłaby niezbędna, należy wskazać, iż warto rozważyć taką konsultację zawsze w przypadku wątpliwości czy to na poziomie tekstu umowy którą mamy zamiar zawrzeć jako przedsiębiorca czy też przy podejmowaniu decyzji biznesowych o znaczącym wpływie na kondycję firmy. W takich przypadkach warto udać się po poradę niezwłocznie, przed podjęciem jakichkolwiek kroków mogących mieć skutki na przyszłość. Warto pamiętać, że po zawarciu umowy czy podjęciu decyzji może być za późno na zmianę sytuacji.

prawnik dla firm Kielce

Obsługa prawna firm – co zawiera?

Zakres świadczone pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców zawsze jest zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb klienta. Niemniej pod pojęciem obsługi prawnej firm świadczonej przez naszą kancelarię, zawsze odnajdziemy:

  • porady i opinie prawne,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów, pism urzędowych i sądowych,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • czuwanie nad zmieniającymi się przepisami prawa mającymi wpływ na sytuację klienta,
  • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach mediacyjnych, sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych,
  • kontakt z dłużnikami i windykacja należności,
  • – zakładanie, rejestracja, rozwiązywanie, likwidacja, przekształcanie i podział spółek,
  • – sprawy z zakresu rejestrów KRS,
  • sporządzanie statutów spółek i ich zmiany.

Nadto, jako obsługę prawną firm świadczoną przez naszą kancelarię należy rozumieć nie tylko stałą, i kompleksową pomoc prawną, ale również pomoc doraźną. Niezależnie od wyboru, nasze podejście do klienta zawsze jest indywidualne i ukierunkowane na jego potrzeby. Świadczymy również pomoc na odległość poprzez e-mail i telefon ceniąc czas naszego klienta, który prowadząc swój biznes nie zawsze ma czas na osobisty kontakt z kancelarią.