Nasze usługi

Prawo Karne

 • obrona w dochodzeniu/śledztwie (Policja, Prokurator)  przed Sądem
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych – oskarżyciela posiłkowego

Prawo Cywilne

 • odszkodowania
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z własnością nieruchomości i lokali
 • umowy
 • spadek: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi


Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo podatkowe oraz prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo spółek handlowych, prawo pracy.    
Porady prawne, przygotowywanie opinii prawnych, pozwów i pism procesowych.