Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i czasu trwania postępowania sądowego i jest ustalana indywidualnie z klientem –mocodawcą.