Konsultacja prawna on-line

Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc prawną udzielając konsultacji prawnych on-line.
Ten rodzaj pomocy prawnej dotyczy przygotowania pisemnej opinii prawnej , opracowania projektu umowy lub innej konsultacji zagadnień prawnych, nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem, a także analizy akt toczącego się postępowania (wymagany jest osobisty kontakt celem udzielenia pełnomocnictwa) bądź innych dokumentów.