Prawo budowlane prawnik – Kielce

Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obsługi z zakresu prawa budowlanego. Wśród grona naszych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. Zajmujemy się reprezentowaniem:

 • inwestorów z sektora prywatnego
 • inwestorów z sektora publicznego
 • deweloperów
 • generalnych wykonawców budowlanych
 • konsorcjów wykonawców
 • podwykonawców budowlanych
 • dostawców materiałów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem dla uczestników procesów inwestycyjnych związanych z:

 • zawieraniem
 • realizacjami
 • rozliczaniem kontraktów budowlanych.

Gwarantujemy także obsługę oraz doradztwo prawne dla uczestników procesu budowlanego od początkowego etapu negocjowania poprzez zawieranie warunków poszczególnych umów na realizacji umowy i jej rozliczeniu kończąc. Zajmujemy się także opracowywaniem umów związanych z robotami budowlanymi na wszystkich szczeblach realizacji inwestycyjnych. Pomagamy także w prowadzeniu i sporządzaniu wymaganej dokumentacji budowlanej. Nasi pracownicy zajmują się również wyjaśnieniem wszelkich niejasności oraz nieścisłości związanych z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie naszych usług znajduje się także kompleksowe przeprowadzanie spraw w zakresie obsługi prawnej zarówno na płaszczyźnie administracyjnej jak i cywilnej.

W ramach prowadzonej reprezentacji naszych klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, świadczymy również usługi związane właśnie z doradztwem prawnym w zakresie relacji biznesowych z innymi uczestnikami toczącego się procesu budowlanego.

Kancelaria Konrad Kamiński – Prawo Budowlane – Kielce

Nasza kancelaria prowadzi także doradztwo w zakresie uzgodnień oraz rozwiązywania sporów z zakresu prawa budowlanego. Zajmujemy się także reprezentowaniem przedsiębiorców budowlanych oraz osób fizycznych w ramach toczącego się postępowania sądowego zarówno przed sądem powszechnym jak i arbitrażowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz obecności na rynku jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom praktyczne i przede wszystkim bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych przez nich z:

 • podwykonawcami
 • dostawcami materiałów
 • inżynierami danego kontraktu
 • osobami pełniącymi samodzielne stanowiska techniczne .

Dzięki tak szerokiej ofercie usług jesteśmy w stanie służyć fachową pomocą w sytuacjach, których często nie da się przewidzieć w ramach przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych.

 

W ramach działalności naszej kancelarii możemy zaproponować Państwu: 

 • przeprowadzenie badań prawnych danych nieruchomości oraz regulacja ich stanu prawnego
 • sporządzanie oraz opiniowanie projekty umów, w tym umów dotyczących realizacji wspólnych inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządzania nieruchomością oraz umów związanych z wykonawstwem i podwykonawstwem robót budowlanych
 • wspieracie w zakresie negocjowania umów dotyczących robót budowlanych
 • doradztwo przy zawieraniu kontraktów budowlanych oraz inwestycyjnych, w tym również tych, które są finansowane ze środków publicznych i zagranicznych
 • obsługę związaną z projektami deweloperskimi
 • doradztwo wynikające z procesów uchwalania czy też zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na budowę
 • doradztwo w zakresie zgłaszania budowy lub robót budowlanych
 • doradztwo w procesie uzyskiwania wszelkich pozwoleń niezbędnych do użytkowania obiektu budowlanego
 • doradztwo w zakresie legalizacji samowoli budowlanych
 • przygotowanie wniosków, dokumentów odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Nasz zespół posiada nie tylko bogatą wiedzę, ale również wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa budowlanego.  

Każda skierowana do nas sprawa traktowana jest priorytetowo. W ramach świadczonych usług prowadzimy szczegółową i wieloaspektową analizę, którą następnie konsultujemy z naszymi klientami. Podejmowane przez Nas działania mają na celu osiągnięcia rezultatów oczekiwanych przez naszych Klientów.