Dobry adwokat w Kielcach – sprawy rozwodowe, rozwód.

W obecnym świecie pośpiech i obowiązki zalewają nas z każdej strony, przez co coraz trudniej utrzymać stabilny związek. Przez narastające problemy i coraz krótszy czas, który jesteśmy w stanie poświęcić małżonkowi rozwody stają się coraz częściej wybieraną opcją.

Jest to niewątpliwie obciążające doświadczenie dla każdej ze stron. Przez ogrom emocji, które towarzyszą temu zjawisku niektórym trudno jest się odnaleźć w prawniczym świecie rozpraw sądowych i niezbędnych dokumentów. Podczas rozprawy sądowej sędzia nierzadko pyta o sprawy intymne, które mogą krępować rozstające się małżeństwo.

Inne kwestię poruszane na rozprawie rozwodowej to np:

  • przejęcie opieki nad nieletnim dzieckiem,
  • wysokość alimentów płaconych na rzecz nieletniego dziecka lub małżonka, 
  • podział majątku,
  • wina rozpadu małżeństwa.

Do poradzenia sobie z tą nową, nieznaną sytuacją przydaje się doświadczony adwokat, który sprawując rolę naszego pełnomocnika pomaga nam w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku oraz godnych warunków rozstania. 

sprawy rozwodowe kielce

Adwokat Kielce – pełnomocnik pomocny podczas rozwodu

Kontakt z adwokatem specjalizującym się w rozwodach czy prawnikiem pomoże każdemu w zrozumieniu zaistniałej sytuacji. Specjalista jest w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości i wytłumaczyć jak przebiega standardowa procedura rozwodowa. Czasem zwykła porada prawna jest wystarczająca, aby klient czuł się pewniej. 

Do obowiązków adwokata oprócz reprezentacji strony i pomocy w odnalezieniu się należy również sporządzenie projektów pism (jak chociażby pozew rozwodowy). Jest to wielka pomoc w całym procesie. Dobrze sporządzone pismo jest pewnego rodzaju ochroną strony przed ewentualnymi niedopowiedzeniami, które mogą przesądzić o mniej korzystnym wyroku. 

Pomoc na sali rozpraw niekonieczna, ale bardzo przydatna! 

Polskie prawo nie wymaga obecności pełnomocnika podczas sprawy rozwodowej – małżonek może występować sam. Nie każdy jest jednak zobowiązany do biegłej znajomości prawa rodzinnego czy procedur, z którymi ma się do czynienia podczas rozprawy. Dodatkowo silne emocje, niepewność oraz zagubienie w nowej sytuacji życiowej nie sprzyjają spokojnej analizie sytuacji.

W tym momencie obecność adwokata, który jest w stanie spojrzeć rzeczowo na sprawę oraz nie da się ponieść emocjom jest bardzo przydatna.  Skorzystanie z pomocy specjalistów z naszej kancelarii w Warszawie zdecydowanie zmniejszy stres towarzyszący rozwodowi. 

Co oferuje nasza kancelaria prawna? 

Podczas spraw rozwodowych nasza kancelaria daje do Państwa dyspozycji: 

  • porady prawne – czasem jest to wystarczająca pomoc w rozwiązaniu problemów, 
  • reprezentowanie klienta przed sądem – pełnomocnik wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie czuwa nad tym, aby rozprawa zakończyła się możliwie korzystnym wyrokiem,
  • przygotowywanie projektów pism i pozwów rozwodowych – właściwe przygotowanie dokumentów zmniejsza do minimum ryzyko poniesienia przez klienta konsekwencji prawnych oraz ułatwia pozytywne zakończenie sprawy.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy w Kielcach? 

Sprawami rozwodowymi zajmują się Sądy Okręgowe, zazwyczaj wydział cywilny i rodzinny, więc to tam kierowane są pozwy o rozwód.  Musimy kierować się następującymi kryteriami: 

  • w jego okręgu musi znajdować się ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, 
  • w jego okręgu chociaż jedno z małżonków posiada dodatkowe miejsce zamieszkania bądź pobytu. 

Co gdy małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub już żadne z nich nie mieszka w tym okręgu? W takiej sytuacji konieczne jest złożenie pozwu w okręgu, do którego należy miejsce zamieszkania pozwanego. 

W przypadku, gdy ustalenie sądu właściwego jest niemożliwe, sprawę rozwodową należy wnieść do sądu przypisanego do miejsca zamieszkania powoda.

Adwokat Konrad Kamiński – sprawy rozwodowe.
Zapraszam do kontaktu: e-mail: kancelaria@kaminskiadwokat.pl, tel.: 509 538 324